RENEW
Kerk in beweging

 

Welkom bij RENEW

RENEW staat voor vernieuwing. Hét kenmerk van het christendom, hét kenmerk van de kerk. Een dynamiek in de volle breedte van het leven, en in de volle breedte van de samenleving. De kracht en het karakter van God die door gemeenschappen heen zichtbaar wordt. De kracht die herstelt, de kracht vernieuwt! Kleinschalig en omvangrijk tegelijk. Droom je mee? Beter nog; bouw je mee? Lees meer over onze droom...

RENEW bouwt alle gemeenschappen op a.d.h.v. zes thema's die allemaal even relevant zijn. Deze hebben wij samengevat in één profiel, die ons helpt om gezamenlijke stap voor stap te groeien naar volwassenheid (Efeze 4). Daar waar de ene gemeenschap begint met sterke focus op discipelschap, gaat de andere onmiddellijk naar buiten om te bouwen aan een bloeiende wijk. Beide aanpakken kunnen werken, zolang een vormende gemeenschap zich bewust is van de stappen die zij zet en daar bewust keuzes in maakt. Lees meer over hoe we door het delen van onze missie en onze ervaring samen sterk willen staan...