RENEW
Kerk in beweging

Verbinding

RENEW is een beweging van pioniersplekken die maatschappelijk/diaconaal relevant willen zijn. Om in de praktijk impact te hebben is het van groot belangrijk om lokaal goede verbinding te leggen. Met ondernemers, bestaande kerken, missionaire initiatieven, en uiteraard met gemeente, veiligheid en maatschappelijke organisaties.

Om onze pioniersplekken daarbij te faciliteren zal vanuit RENEW in de steden of dorpen waarin deze pioniersplekken actief zijn een jaarlijks of halfjaarlijks evenement gepland worden. Alle relevante partijen worden hiervoor uitgenodigd om deze samen vorm te geven.

Vanuit dit samenkomen wordt organische groei  gestimuleerd, en kan het onderlinge vertrouwen en de gezamenlijke ambitie groeien.


Voorbeeld uit Ede:

  • Momenteel wordt vanuit KenHem verbinding gezocht met ca. 20 kerken van verschillende denominaties. Kerken die enthousiast zijn over het ontstaan van missionaire slagkracht, maar tegelijkertijd nog veel vragen hebben over het hoe, wat en waarom. Maar ook de vraag hoe ze kunnen bijdragen aan deze ontwikkelingen. Veel van deze kerken zijn nog niet bekend met andere missionaire initiatieven in Ede, waarmee kansen tot verbinding en samenwerking niet benut worden.
  • Dezelfde vraagstukken komen we tegen bij ondernemers die maatschappelijke impact willen hebben en sociaal en/of duurzaam ondernemen vanuit hun passie voor Jezus, maar niet of weinig samenwerking hebben met kerken of missionaire plekken.
  • Diverse lokale missionaire plekken zoeken elkaar op om van elkaar te leren, en hun netwerken met elkaar te delen. Veel van deze plekken kunnen (nog) niet op steun rekenen van bestaande kerken, en/of kennen niet de mogelijkheden om samen te werken met bijvoorbeeld ondernemers of de lokale overheid.
  • Als laatste zien de dat de lokale overheid grote behoefte heeft aan lokale bewoners die initiatiefrijk en betrokken zijn, en zich in hun straat of wijk willen inzetten voor hun buren. Hierin is hun vraag vele male groter dan het aanbod, wat weer resulteert in enorme mogelijkheden voor initiatieven die maatschappelijke of diaconale impact willen hebben.

 

Mocht je graag willen bijdragen aan het organiseren van een verbindend en inspirerend event in Ede of Groningen, neem dan gelijk even contact met ons voor een kennismaking en verkennend gesprek?